Stop Windturbines in Geraardsbergen!

Het stadsbestuur van Geraardsbergen (Open VLD en CD&V) beslist in 2024 over de plaatsing van tien windturbines op 50 mogelijke locaties in Geraardsbergen. De geplande windturbines zijn mastodonten van 225 meter hoog, die de natuur, het landschap en de omwonenden zwaar zullen belasten.

De gevolgen van deze windturbines zijn:

  • Het uitzicht van Geraardsbergen, als toeristische trekpleister met de Muur en de Oudenberg, verandert definitief. De 225 meter hoge windturbines zijn van zeer grote afstand zichtbaar.
  • De windturbines verstoren het vogel- en vleermuizenbestand in de streek, inclusief onze Europees beschermde vleermuizensoorten. De windturbines komen vlakbij erkende bufferzones voor broedgebieden en pleistergebieden voor vogels, zoals de broedplaatsen van ooievaars in de Boelaremeersen.
  • De windturbines zorgen voor voortdurende slagschaduwen en flikkerend zonlicht. Dit kan bij sommigen epileptische aanvallen veroorzaken.
  • De windturbines zijn dag en nacht hoorbaar. Deze geluidshinder kan impact hebben op de gezondheid, volgens diverse onderzoeken.
  • De waarde van de huizen in de buurt kan tot 30% dalen.
  • De landschappelijke impact van de windturbines komt bovenop de impact van de geplande kazerne van 60 hectare (‘Kwartier van de Toekomst”) in Geraardsbergen.

Mogelijke locaties van windturbines in Geraardsbergen en omgeving.

Stadsbestuur 180 graden gedraaid 

Op 8 mei 2012, bij de mogelijke plaatsing van 12 windturbines, was het toenmalige stadsbestuur (toen ook al Open VLD en CD&V) pertinent tegen. We citeren de media (HLN, Knack, De Standaard):

“Geraardsbergen trekt volop de toeristische kaart en stelt recreatie en toerisme prioritair in zijn beleid”, aldus schepen van Leefmilieu en Toerisme Sarah De Backer (Open VLD). “Het rijke culturele verleden en het landschappelijk erfgoed vormen dé voornaamste troeven van Geraardsbergen op toeristisch-recreatief vlak. De Muur in combinatie met de Oudenberg zetten Geraardsbergen op de internationale kaart.”

Volgens De Backer is het landschap de belangrijkste motivatie om Geraardsbergen te bezoeken. “Het zijn vooral de actieve toeristen die het groene landschap als toeristische bestemming kiezen om er te wandelen of te fietsen in de open ruimte. Door de plaatsing van windmolens, zal de Muur als topattractie van Geraardsbergen, aan belang verliezen. Het vergezicht wordt verstoord door niet-authentieke elementen en vormen een doorn in het oog van de toerist.”

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) merkt ook op dat die argumenten als stedenbouwkundige motivatie gebruikt kunnen worden. Hij wijst erop dat de vallei grenst aan het stiltegebied Dender/Mark. De stad Geraardsbergen vreest voor een invloed op het vogel- en vleermuizenbestand in de streek, omdat de aanvragen gelegen zijn in een bufferzone voor broedkolonies en grenzen aan een bufferzone voor pleistergebieden.”

Wat is er sindsdien veranderd?

Het stadsbestuur heeft ontdekt dat ze er zelf financieel beter van kan worden door de windturbines te plaatsen op gronden van de stad Geraardsbergen. Daarvoor moet alles wijken en zijn ze bereid om hun kar 180 graden te keren, ten koste van de burgers, het landschap en de natuur van Geraardsbergen.

Het uitzicht vanaf de Oudenbergkapel bovenaan de muur van Geraardsbergen zal nooit meer hetzelfde zijn…

Wie zijn de mensen van het Actiecomité Stop Windturbines?

Voorzitter: Marco Küchler

Secretaris: Bruno Magnus

Penningmeester: Martine Vanhoutte

Bestuurslid: Julie Van Dessel

Bestuurslid: Caroline Anckaert

Als bezorgde burgers van Geraardsbergen hebben we besloten om onze schouders onder dit project te zetten. En we zoeken nog mensen om samen met ons in verzet te komen tegen deze plannen, contacteer ons via stopdewindturbines@gmail.com!